Observando aves na Ría de Arousa

No medio do mar de Arousa conflúen un conxunto de ecosistemas e hábitats, moitos deles prioritarios para a conservación, que se sustentan en distintas figuras de protección. Todos eles están na Rede Natura 2000 e foron declarados Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN)

Documentos